top of page

(Trachemys scripta)

צבגון אדום-אוזן

צבגון אדום-אוזן (Trachemys scripta) הוא צב קטן של מים מתוקים, שמוצאו במזרח צפון-אמריקה. הוא דומה לצב הביצות (Mauremys caspica), אך בעל ראש קצר ועבה יותר, ופס אדום מאחורי העין.
מין זה הפך במאה ה-20 לצב המחמד הפופולרי בעולם. אנשים שהשתעממו ממחמדיהם, או שהתחילו "לרחם" עליהם, היו משחררים אותם בבתי-גידול טבעיים. כך נוצרו אוכלוסיות פולשות של צבגונים בכל יבשות העולם (חוץ, אתם יודעים). ניתן להבין כמה המין סתגלתן, כאשר רואים אוכלוסיות של צבגונים בבלגיה ובברזיל. היום ממשלות רבות "סגרו את האורווה" והן אוסרות על ייבוא וגידול צבגונים. בנקודה הזאת לרוב כבר מאוחר מדי.
בעז שחם ואוהד הצופה כתבו על מין זה בעבר.
הם מציינים כי שחרורים מכוונים של צבגונים התרחשו כבר בשנות ה-70 וה- 80, וכי היום הם מצויים במקווי מים שונים ומשונים מהגליל עד הנגב. הכותבים ממליצים להשמיד את כל האוכלוסיות הפולשות בישראל, וכדי למנוע פריחת שוק שחור של צבגונים, לשקול להתיר את את גידול צב הביצות המקומי שלנו.
גן לאומי מקורות הירקון, 3.2022

bottom of page