top of page

(Trebouxia)

טרבוקסיה

הביטו בענף הרותם הזה, ועליו שתי חזזיות יפות המתמחות בחיים על צמחים: למעלה, צבעונית הבוסתן (Xanthoria parietina) ולמטה מין נדיר יותר, זערורית (Rinodina pruinella).
אלה, כמובן, שני מינים נפרדים, ועוד משתי משפחות שונות. כך לפחות מבחינת הפטרייה היוצרת את החזזית. אבל כל חזזית מכילה גם תאי אצה - וכאן העניין שונה, כי שני המינים מכילים אצה מאותו הסוג: טרבוקסיה (Trebouxia).
טרבוקסיה היא אצה ירוקה חד-תאית, הנפוצה בים, במים מתוקים, וגם על היבשה. מדברים עליה, או על יצורים שכמותה, בתור אלה שהתחילו בכיבוש היבשה, הרבה לפני שאבותינו הדגים התחילו לפתח רגליים. הטרבוקסיה גם מהווה את הפוטוביונט (רכיב האצה) בכחמישית ממיני החזזיות.
אצות אלה חיות באופן חופשי על אבנים וענפים, אך אם הן באות במגע עם תפטיר מהמין הנכון, מתרחש תהליך התחזזות, ושני היצורים הופכים לישות אחת, חדשה. עקב ההסתמכות על המפגש בין שני היצורים, יכול להיות כי בעוד שברמת הפטרייה אין קרבה בין שתי החזזיות שבתמונה, מצד האצה שתיהן אחיות, ששאבו את הפיטוביונטים שלהן מאותה אוכלוסיה.

גבעת האירוסים, ראשון-לציון, 5.2023

bottom of page