top of page

(Trithemis annulata)

גיחנית ארגמן

הזכר של גיחנית הארגמן (Trithemis annulata) מצטיין בגוון אדום-סגול המבדיל אותו משפיריות אחרות החיות באזורנו.
זהו מין שעיקר תפוצתו באפריקה, ואשר בעבר אזורנו היווה עבורו את גבול התפוצה הצפוני. בעקבות שינוי האקלים הרחיבה שפירית זו את תחומה בעשורים האחרונים, וכעת היא מצויה צפונה עד למרגלות האלפים ודרום צרפת*.
הרגישות הסביבתית של מין זה נמוכה וזמן הגלגול הוא קצר. תכונות אלה מאפשרות לגיחנית הארגמן להתרבות בסוגים רבים של סביבות, דוגמת בריכות חורף וגבים במדבר. את הפרט הזה מצאנו בביצת מי-הקולחין הקטנה בדרום מרחבי-רחובות. אני משער שניתן למצוא את הנימפות של השפירית בקרקעית הביצה - אולי אף את צאצאיו של זכר זה.

מרחבי-רחובות, 5.2021
*זאת שפירית שמגיעה בבורדו, ועכשיו גם מגיעה ל-בורדו. על לא דבר.

bottom of page