top of page

(Tyto alba)

תנשמת

האימה!
בפינה אפלה של בניין נטוש מתגלה מצבור של עשרות אלפי עצמות, שהבשר נוקה מהן היטב.
מי הרוצח? מה עשו לו הקורבנות?
מבחינה של הגולגלות הרבות המבצבצות מערימת העצמות, הרוצח שלנו התמחה בחולדות (Rattus spp), אך לא בוחל ביונקים קטנים אחרים וציפורים.
הקורבנות נבלעים בשלמותם, ולאחר עיכול בשרם, העצמות נפלטות דרך הפה. הקאת עצמות בצורת צניפות היא משהו שנפוץ בעופות וזוחלים שונים, אך לפי אופי המזון וצורת הצניפות, מדובר באחד מארבעת המינים של דורסי לילה החיים במישור החוף.
על-פי הגודל המרשים של הצניפות והמיקום בתוך חורבה, אני מסיק שהרוצח, או למען האמת, הטורף הוא תנשמת (Tyto alba).
אמנם חולדות הן מזיקות הן בחקלאות והן בעיר, כל פשען מול התנשמת הוא היותן טעימות ומתאימות בגודל. התנשמת עושה את עבודת ההדברה שלה ללא שיקולים מוסריים, ואולי עדיף כך - שכן גם החולדות לא התכוונו להזיק לנו.
הרצליה, 9.2018

bottom of page