top of page

(Urospermum picroides)

אזנב מצוי

כל אחד והסטיה שלו.
אני, למשל, ממש אוהב את האזנב המצוי (Urospermum picroides). לא רק שהשם שלו נשמע כמו "אוזני ארנב", יש לו גם מחזור רביה יפה.
קל להבדילו ממרור הגינות בזכות עלי-הגביע הבהירים והעסיסיים, המופרדים בפס כהה (אצל המרור הם כהים ושטוחים, ואין פס).
הציצית הלבנה בראש הניצן היא שאריות הפרחים הלשוניים, הנדחקים החוצה עם התפתחות הזרעים הארוכים.

רעננה, 12.2017

bottom of page