top of page

(Ustilago cynodontis)

"פחמון היבלית"

רבות מתפרחות היבלית המצויה (Cynodon dactylon) בתמונה מודבקות בפחמון (Ustilago cynodontis) ובמקום להפיץ אבקה, מפיצות כעת נבגים. למעשה, אנחנו רואים כאן שני פרטים של יבלית: אחד בריא ואחד חולה. ההדבקה מתבצעת בשלב הזרע, מה שאומר שהצמח הבוגר לא נמצא בסיכון, אבל גם שכל התפרחות שהצמח החולה וכל שלוחותיו יגדלו אי-פעם יוכלו לייצר פטריות בלבד.
בהיותה של היבלית מין המשמש בארצות מסויימות לייצור דשא, הפחמון המתמחה שלה נחשב למזיק חקלאי, ועל-כן מתבצעים עליו מחקרים. כך, למשל, גילו בשנות השישים שמין זה הוא אחת הפטריות להן יש זוויגים מרובים, ולא רק "זכר ונקבה".
מרחבי-רחובות, 12.2020

bottom of page