top of page

(Verbascum sinuatum)

בוצין מפורץ

בוצין מפורץ (Verbascum sinuatum). הוא עשב רב שנתי, המצמיח שושנת עלים בחורף וגבעול פריחה בעונה היבשה. בילדותנו קראנו לו כרוב, על שום אותה שושנת של עלים רחבים.
הבוצין המפורץ הוא צמח קשוח, אשר קשה לעקור וקשה לקטוף. הוא גם מתמיד אחרי שסביבתו הידרדרה והושחתה. צמח בתה זה מופיע לעתים בשרידים של גבעות כורכר ובחצרות מוארות שהוזנחו זמן רב מדי.
כפר סבא, 5.2016
***
בעוד צמחי בתה מקומיים אחרים נסוגים בפני כף הדחפור ומוחלפים בפולשים, הבוצין המפורץ (Verbascum sinuatum) לא רק שעומד על שלו, אלא אף מצליח להפיץ את עצמו אל תוך העיר, שם הוא מקיים את מחזור חייו הרב-שנתי האטי, כאילו עדיין עמד מול כבשים ושריפות קוצים, ולא מול רעלים, מכסחות ובטון.
כפר מל"ל, 9.2020
***
אוגרים כוח.
שושנתות עלים של בוצין מפורץ ( Verbascum sinuatum ) מקשטות שדה תבואה.
הבוצין מסווג לפי צורת גדילתו כעשב רב-שנתי, או המיקריפטופיט (hemicryptophyte). בשונה מעצים ושיחים, לעשבים רב-שנתיים אין חלקים על-קרקעיים מעוצים ובשונה מגיאופיטים, אין הם לעולם נסוגים לגמרי אל-מתחת לקרקע. רוב ההמיקריפטופיטים הם בעלי שושנת עלים (עלים העולים במעגל מהאדמה) הנוכחת מרבית השנה. בעונת הפריחה הם מגדלים גבעולים הנושאים פרחים. גבעולים אלה יכולים להיות מאוד גבוהים, מסועפים ושונים מהשושנת הצנועה שבבסיסם. בסוף עונת הפריחה ימות הגבעול עם הפרי הבשל, בעוד השושנת תשרוד באותו המקום לשנים רבות. לעתים, בסוף העונה היבשה כל שישאר מהשושנת הוא הניצן במרכזה, אך עם בוא הגשמים, ימהרו העלים להתחדש.
בין העשבים הרב-שנתיים מצויים במישור החוף: קיטה רותמית, קיפודן מצוי, כתמה עבת-שורשים, כלך מצוי ורבים אחרים.
גבעות טירת-שלום (אנ"מ), 1.2017
***
באופן מעורר הזדהות, אין הרבה פרוקי-רגליים שימשיכו בפעילותם על-פני השטח באמצע סערת גשמים. מתחת לעליו הרחבים והשעירים של הבוצין המפורץ (Verbascum sinuatum), לעומת זאת, יבש ונעים הרבה יותר. חרקים הניזונים מהבוצין, דוגמת הציקדיות (.Cicadellidae sp) בתמונה, יכולים להמשיך בשלהם באין מפריע, בעוד הברקים והברד הולמים מחוץ לפונדק הקטן והנעים שלהם.
מרחבי-רחובות, 1.2022

bottom of page