top of page

(Xerocrassa simulata lothari)

שבלולית המדבר

מי שנמצא מספיק זמן בקבוצה הזאת כבר יודע על שבלולים שונים האנדמיים למישור החוף. אולי אף תוכלו לנקוב בשמה של שבלולית פיקארד, ואולי גם לבנונית אהרוני. עם כל האמור לעיל, כנראה שלא יצא לכם להכיר את החילזון הזה: Xerocrassa simulata lothari, תת-מין של שבלולית המדבר, האנדמי למישור-החוף שמדרום לנחל שורק. הרכסים הבולטים שאתם רואים לא מופיעים כלל בתת-המין ה"מקורי", הנפוץ בנגב עצמו. פיתוח רכסים כאלה התרחש בכמה וכמה מינים שונים של חלזונות החיים בכורכרי מישור החוף. אני חושד שהסיבה לכך היא הבידוד של אוכלוסיות קטנות, שגורם לעתים להפצת גנים ללא ברירה טבעית של ממש (סחף גנטי).
יער חסה, אשקלון, 10.2019

bottom of page