top of page

(Xestia cohaesa)

התנשמית Xestia cohaesa היא מין רחב-תפוצה שזחליו ניזונים בעיקר מדגניים. אף כי היא מוכרת למדע יותר ממאה וחצי, נראה שסיפורה טרם סופר. אני מקווה שלחוקרות וחוקרי העתיד תהיה הזדמנות לספר לנו על האקולוגיה, הפיזיולוגיה והאבולוציה של החרק היפה הזה.

כפר-סבא, 1.2023

bottom of page