top of page

(Riccia lamellosa)

ריקציה עלעלית

טחבי-כבד מהסוג ריקציה (.Riccia sp), וקצת טחבי-עלים, מתעוררים משנת הקיץ שלהם וחוזרים לפעילות, שעות מהרטבתם במי היורה. כמו כמעט כל הצמחים חסרי הפרחים, הריקציה היא רב-שנתית, ומתגברת על הבדלי העונות בעזרת תרדמת ולא בעזרת מחזור-חיים קצר.
כפר-סבא, 10.2021

bottom of page