top of page

בלונים

הפרחת

קשה לזהות איזה מספר הבלון הזה ייצג כאשר היה מנופח. כמעט בלתי אפשרי להבין איפה חגגו את מסיבת יום ההולדת ולפני כמה ימים. בין כה וכה, הבלון סיים את היום באוויר - בין אם בכוונה או לא.
אולי הוא נראה יפה וכמעט חי בעודו עולה השמימה, אבל בלונים חופשיים לא הולכים לגן-עדן, אלא נוחתים בשטחים פתוחים ומזהמים את הסביבה. רבים מהם מגיעים לים ונאכלים על-ידי צבים ודולפינים. חסימת המעיים מאכילת בלונים ושקיות הורגת אינספור זוחלים ויונקים ימיים בשנה!
הבלון הזה נחת במרחק תשעה קילומטרים מהחוף, אך עשה זאת על גדות נחל איילון. מכאן יש סיכוי לא זניח שהבלון ייסחף בסופו של דבר אל הים.
אז... מזל טוב, אבל בלי הפרחת בלונים בבקשה.
מקטע חמד, נחל איילון, 7.2021

bottom of page