top of page

מגוון מינים: רבי-רגליים

רבי-הרגליים הם תת-מערכה לא גדולה במערכת פרוקי-הרגליים. הם מאופיינים בגוף מוארך, בו לרוב שלושים רגליים או יותר (עד אלף במינים מסויימים). שתי המחלקות העיקריות בתת-המערכה הם רבי-הרגל (להם שני זוגות רגליים לפרק גוף) והנדלים (להם רק זוג רגליים אחד לפרק גוף). מגוון המינים של רבי-הרגליים במישור-החוף הוא נמוך, וכולל כמה עשרות מינים. 

bottom of page