top of page

מגוון מינים: חוף הים ומלחות

72019natanya_edited.jpg
82019alexander2_edited.jpg
104999708_10158604136349452_751241440742532826_n_edited.jpg
219830778_10159624503214452_7471476294844932256_n_edited.jpg
229783690_10159643291944452_383694865749722904_n_edited.jpg
78493622_10157915970799452_7383505079149527040_n_edited.jpg

המצוק החופי בהרצליה מציג צמחיית חוף מגוונת, הכוללת מתמחים של חוף הים, כגון חבצלת החוף (Pancratium maritimum), לוטוס מכסיף (Lotus creticus), עדעד רותמי (Limonium virgatum) וקריתמון ימי (Crithmum maritimum); אבל גם מינים אופייניים לבתה הים-תיכונית, דוגמת קורנית מקורקפת (Thymbra capitata); ומינים ממקור מדברי, כמו חורשף צהוב (Atractylis carduus).

אף שהם מגיעים מאזורים ומשפחות שונות, הם מאוחדים בתכונות המגדילות את שרידותם בבית-גידול קשה זה. כולם צמחים רב-שנתיים ופורחי קיץ (ביניהם הלוטוס מקדים לפרוח) - תכונה נדירה בין צמחי ארצנו, אך אופיינית לצמחי חוף הים.

חוף השרון, הרצליה, 4.2022

COASTAL CLIFF.jpg
13443024_10154270379539452_4900854160322036396_o_edited.jpg
10295926_10154009519614452_4434213239165602047_o_edited.jpg
222628490_10159628850259452_8330839647824606748_n_edited.jpg
118333414_10158790524329452_2441968796235621223_n_edited.jpg
1540261_10153814589984452_2775763097352679947_o_edited.jpg
100549456_10158511616329452_7880429977798180864_n_edited.jpg

זרימתו העל-קרקעית של נחל הנעמן נפסקה, כנראה עד הגשמים. כעת מהווה שפך הנחל מלחה, בעלת שתי זרועות. המלחה מלאה דגים ועופות מים, כיאה לבית-גידול שכזה. היא גם מלאה פסולת.

הנעמן מפריד בין עמק זבולון לחוף עכו. הוא גם תוחם את כיס החולות הצפוני ביותר בארץ. המלחות שלו עשירות במינים נדירים של חי וצומח. אבל לצערנו, הוא נטוע כבר זמן רב בין מפעלים מזהמים וחופי הים חסרי-החוקים של עכו. וכן, אמנם היום מרשים לחלק ממימיו לזרום באפיק הנחל, זה לא לגמרי מספיק.

חוף עכו, 8.2018

118232870_10158785141754452_6766295467683176839_n_edited.jpg
155058821_10159283104639452_5126359231190730680_n_edited.jpg
82018 AKKO_edited.jpg
214976106_10159599593849452_1545570118326651284_n_edited.jpg
102021 sapidus_edited.jpg
87463056_10158188975059452_5338065610674798592_n_edited.jpg

שכחו מה שידעתם.

בצפון מישור החוף מצוי בית-הגידול של מלחות לחות: ביצות ושלוליות חורף אשר מליחותן גבוהה. זוהי סביבה נדירה בישראל, ששטחה ממשיך ומצטמצם.

המלחות נשלטות על-ידי צמחים המותאמים להישרדות בתנאיהן הקשים, כמעט כולם מינים שאיננו מכירים מטיולינו הרגילים במישור החוף. ההרגשה המתקבלת היא של סיור בארץ זרה, שלא השקעת שנים בלמידת אורחותיה.

עתלית, 10.2017

ATLIT.jpg
bottom of page