top of page

מגוון מינים: עכבישנים

העכבישנים הם קבוצה מחלקה מרובת מינים של פרוקי-רגליים. הם מאופיינים בשמונה רגלי-הליכה, זוג גפיים קדמיות המשמשות למטרות שונות (בחנינים) וזוג גפיים המשמשות לאכילה (מלקוחיים). גוף העכבישנים מחולק לשתי חטיבות גוף: ראשחזה ובטן, ובחלק מהקבוצות שתיהן מאוחות  ליחידה אחת. שמונה סדרות של עכבישנים מיוצגות בישראל: עכבישים (אצלם הבחנינים משמשים לרביה), עקרבים (אצלם הבחנינים הפכו לצבתות, והבטן הפכה לאיבר גמיש, דמוי זנב), רגלבישים (הדומים לעכבישים, עם שתי חטיבות הגוף מאוחות), זוטקרבים (הדומים לעקרבים קטנים, אך ללא הבטן המוארכת), עכשובים (אצלם הבחנינים משמשים לחישה), עכביסומאים (הדומים לעכשובים זעירים) ושתי סדרות של אקריות. 

bottom of page