top of page

מגוון מינים: רכיכות ותולעים

הרכיכות הן מערכה של בעלי-חיים רכי-גוף, בעלי קונכיה סידנית (במינים מסויימים הקונכייה הפכה פנימית, ובאחרים אף נעלמה), המופרשת על-ידי איבר חיצוני בשם "גלימה". זוהי מערכה מגוונת ביותר מבחינת דגמי-גוף, אך מרבית המגוון שלה מוגבל לסביבות ימיות. ביבשה מיוצגת סדרה יחידה: החלזונות. במים מתוקים אנחנו פוגשים מלבד החלזונות סדרה נוספת: צדפות. 

התולעים מהוות למעשה קבוצה של מערכות רבות, לא כולן קרובות זו לזו. גופן של התולעים הוא ככלל רך, מוארך וחסר רגליים. רוב מגוון המינים של התולעים מוגבל לים. ביבשה ובמים מתוקים ניתן לפגוש בנציגים של מערכת תולעי-הפרקים, התולעים העגולות והתולעים השטוחות.

תולעי-פרקים

98611089_10158478566619452_588107642753253376_n_edited.jpg
12016ramatgan-_edited.jpg

רכיכות

126581517_10159019402049452_5257316299484044601_n_edited.jpg
130327876_10159055014149452_70840462197782939_n_edited.jpg
131899405_10159084242334452_8404248734033989836_n_edited.jpg
13443211_10154273825744452_6258766050118563443_o_edited.jpg
27907554_10156190686289452_700906745455312050_o_edited.jpg
21316116_10155751912329452_3896665741351732914_o_edited.jpg
280059165_10160149488289452_5426628983269488437_n_edited.jpg
140130249_10159166180924452_2196179248543190929_n_edited.jpg
156259074_10159290745859452_5596253746002607993_n_edited.jpg
26173588_10156084393139452_3045781137041461612_o_edited.jpg
127798947_10159029936379452_7844583781256418234_n_edited.jpg
56295330_10157246228764452_2640371350404857856_n_edited.jpg
18558857_10155370389104452_5851462776634094457_o_edited.jpg
11128809_10153235457709452_6903317460045183075_o_edited.jpg
275952106_10160057678164452_944272899078234085_n_edited_edited.jpg
34705545_10156499848379452_9187835786685317120_n_edited.jpg
73409270_10157795695089452_6884530252740034560_n_edited.jpg
159491481_10159310921354452_4603762360747429922_n_edited.jpg
60466916_10157368477814452_6768690337612300288_n_edited.jpg
drezner102019_4_edited.jpg
25182396_10156026827504452_8197145010048240098_o_edited.jpg
0517mesubim_edited.jpg
15578144_10154856164949452_2507975645562520221_o_edited.jpg
96220853_10158431998529452_9051126445077692416_n_edited.jpg
87845405_10158188975014452_5270404100347920384_n_edited.jpg
118248110_10158785450674452_2233782651032042718_n_edited.jpg
82337825_10158057384359452_7667359626655956992_n_edited.jpg
119010048_10158826778714452_1052970610228830164_n_edited.jpg
bottom of page