top of page

מגוון מינים: רכיכות ותולעים

הרכיכות הן מערכה של בעלי-חיים רכי-גוף, בעלי קונכיה סידנית (במינים מסויימים הקונכייה הפכה פנימית, ובאחרים אף נעלמה), המופרשת על-ידי איבר חיצוני בשם "גלימה". זוהי מערכה מגוונת ביותר מבחינת דגמי-גוף, אך מרבית המגוון שלה מוגבל לסביבות ימיות. ביבשה מיוצגת סדרה יחידה: החלזונות. במים מתוקים אנחנו פוגשים מלבד החלזונות סדרה נוספת: צדפות. 

התולעים מהוות למעשה קבוצה של מערכות רבות, לא כולן קרובות זו לזו. גופן של התולעים הוא ככלל רך, מוארך וחסר רגליים. רוב מגוון המינים של התולעים מוגבל לים. ביבשה ובמים מתוקים ניתן לפגוש בנציגים של מערכת תולעי-הפרקים, התולעים העגולות והתולעים השטוחות.

תולעי-פרקים

bottom of page