top of page

מגוון מינים: סביבת ישובי אדם

250268323_10159808281679452_1825306614840865103_n_edited.jpg
280033213_10160148807589452_3013881890333008936_n_edited.jpg
137087767_10159138973754452_2266674880326192118_n_edited.jpg
RamatGan217_edited.jpg
Cynodon_dactylon_edited.jpg
122008272_10158932915759452_236729259985058547_n_edited.jpg

כאן תמצאו מידע ותצפיות אישיות הנוגעות למינים וקבוצות מינים של יצורים חיים בהם ניתן לפגוש במישור החוף.

מגוון מינים הוא נושא עצום, שאין לי יומרה לכסות את כולו, אף לא עבור אזור קטן כמו זה הנדון באתר. ממישור החוף מתועדים יותר מ-1,600 מינים (species) של צמחים. עכשיו, ההערכה היא שצמחים מהווים רק כ-20% ממגוון המינים העולמי. אם הסטטיסטיקה הזאת נכונה גם למישור החוף, אזי נצפה למצוא בו לבדו מעל ל- 8,000 מינים של יצורים חיים. וכמחצית מאלה יהיו חרקים. ולא רק שמספר המינים פשוט גדול, אלא שמתגלים כל הזמן חדשים (כן, אפילו בישראל), כך שלכלול את כולם באתר אחד קטן לא נראה אפשרי בעתיד הנראה לעין. אבל אני מבטיח לנסות ולהוסיף תדירות למאגר זה.

bottom of page