top of page

מגוון מינים: חולייתנים

בין החולייתנים נמצא את הגדולים והבולטים שבבעלי-החיים של מישור-החוף. בקבוצה זו ממוקמים גם אנחנו בני-האדם. גוף החולייתן מתאפיין בשלד פנימי, מערכת דם סגורה ומערכת עצבים גבית. לרוב החולייתנים יש זנב אמיתי, המתחיל אחורית לפי-הטבעת. באופן מסורתי, החולייתנים מחולקים לדגים, דו-חיים, זוחלים, יונקים ועופות (אם כי מבחינה קלדיסטית, לא כל הקבוצות הללו נפרדות).  

מגוון-המינים של החולייתנים הוא נמוך יחסית ומספר הפרטים קטן, אך תרומתם למערכת האקולוגית היא לעתים משמעותית באופן לא פרופורציונלי, בעיקר הודות לגודלם. 

דגים

11022580_10153200055004452_3041305490282998123_o_edited.jpg
214943823_10159600634364452_2322036359457993835_n_edited.jpg
213847417_10159596577544452_6960053245242581593_n_edited.jpg
52010hadera-_edited.jpg

דו-חיים

26114525_10156074025379452_6273344750558096081_o_edited.jpg
116323321_10158715649554452_5710172445853505983_n_edited.jpg
214512127_10159598057514452_2483474247314024296_n_edited.jpg
62019blomp-_edited.jpg

זוחלים

61374175_10157391688634452_4095616809862955008_n_edited.jpg
294401125_10160280993344452_312525982694946144_n_edited.jpg
121072324_10158907647914452_8353011649951502362_n_edited.jpg
42010beeryaakov2-_edited.jpg
DSCF1486_edited.jpg
299423575_10160324475269452_8290754107887766547_n_edited.jpg
Eryx_small_edited_edited.jpg
264875649_10159881460829452_411883773198462_n_edited.jpg
317267265_10160577703394452_6398127865846682912_n_edited.jpg
41238383_10156752262719452_4424375188909457408_n_edited.jpg
214112210_10159598801264452_5139913676201423401_n_edited.jpg
292251431_10160265500824452_8949147674616802438_n_edited.jpg
59964823_10157348831074452_2135491802956824576_n_edited.jpg
Mauremys_edited.jpg
275812960_10160054241924452_2296325022625258124_n_edited.jpg
68806150_10157601861394452_2829814278997934080_n_edited.jpg

עופות

211426967_10159588402274452_7007347032682715085_n_edited.jpg
256619302_10159844919869452_7346296641440737979_n_edited.jpg
240579988_10159681264969452_6018060145571359067_n_edited.jpg
12018rehovot5-_edited.jpg
0315telaviv_edited.jpg
asio2_edited.jpg
112018kofer_edited.jpg
13475115_10154284731489452_7427191048514001487_o_edited.jpg
DSCF4014_edited.jpg
218218882_10159616108954452_953150257938089153_n_edited.jpg
167796635_10159363626804452_6543137899608642208_n_edited.jpg
463747_10151661251719452_859635211_o_edited.jpg

יונקים

42018ramatgan_edited.jpg
42675069_10156802778894452_6819717383767195648_n_edited.jpg
256004212_10159839575934452_5333202753812671974_n_edited.jpg
12109971_10153666036009452_2227051981027004663_o_edited.jpg
Bat_edited.jpg
13433345_10154270407419452_6368305410856749812_o_edited.jpg
256559318_10159843050199452_5491230653237087079_n_edited.jpg
711beeryaakov_edited.jpg
bottom of page