top of page

מגוון מינים: חרקים

החרקים הם המחלקה הגדולה ביותר במערכת פרוקי-הרגליים, ובין היצורים החיים בכלל. הם כוללים מעל מיליון מינים ידועים, ואלפי מינים ידועים בישראל. החרקים מתאפיינים בשש רגלי הליכה, זוג מחושים ושלוש חטיבות גוף (ראש, חזה ובטן). לרוב החרקים יש כנפיים. 

ניתן לחלק את החרקים לבעלי גלגול חסר (ההתפתחות ללא שלב גולם) ובעלי גלגול מלא (להם התפתחות עם שלב זחל, גולם ובוגר).

בעלי גלגול חסר

סדרת הזנבזיפאים

Thermobia_edited.jpg

קדומי-כנף

104076291_10158578109214452_7656144788335803371_n_edited.jpg
parthenope_edited.jpg
369659568_10161129029254452_4973912993441797022_n_edited.jpg
257452675_10159844968429452_253817901201285002_n_edited.jpg

סדרת התיקנאים

בעלי גלגול מלא

סדרת החיפושיות

214782184_10159601814969452_4045261628471529272_n_edited.jpg
23511308_10155938788569452_8116580035091351109_o_edited.jpg
137265347_10159147766014452_1215911078546334213_n_edited.jpg
Opatroides_punctulatus_edited.jpg
58939843_10157320725019452_5911599205327044608_n_edited.jpg
173997080_10159395849404452_8903615324608789098_n_edited.jpg
217488180_10159605976534452_1570644021375843333_n_edited.jpg
88092689_10158208686969452_8696674420615282688_n_edited.jpg
273630753_10160001251724452_3034411254366891356_n_edited.jpg
28164801_10156228812979452_3502814022893370881_o (1)_edited.jpg

סדרת הפרפראים

314886781_10160495181569452_1532535635402269464_n_edited.jpg
249881015_10159806488939452_8767780319998647876_n_edited_edited.jpg
275266026_10160038734744452_7522038641995834812_n_edited.jpg
318235561_10160592869274452_6760791780849561431_n_edited.jpg
DSCN0463_edited.jpg
255041952_10159834722199452_7715657988401153581_n_edited.jpg
216593540_10159609682514452_2493062950788126136_n_edited.jpg
314897698_10160517026824452_214385873547397355_n_edited.jpg
214976106_10159599593849452_1545570118326651284_n_edited.jpg
174121445_10159398437434452_2017631269625627574_n_edited.jpg
Beit_yehoshua92019_edited.jpg
323344368_450877053776431_3776327813856630580_n_edited.jpg
112018arielsharon-_edited.jpg
106926509_10158645567719452_7083299427682896877_n_edited.jpg

סדרת הדבוראים

244386386_10159757395784452_7359962885904978926_n_edited.jpg
257251306_10159837934829452_3862057615369768352_n_edited.jpg
265448904_10159887585994452_4340556899884165751_n_edited.jpg
72298507_10157750855359452_3281245286319521792_n_edited.jpg
215840596_10159604193584452_7103197124399837926_n_edited.jpg
257349861_10159838867964452_7259060922687570037_n_edited.jpg
181091860_10159433347009452_537909624818095220_n_edited.jpg
248354957_10159796764764452_5918238511059732285_n_edited.jpg
1216ramothashavim3SMALL_edited.jpg
287832066_10160227882794452_644895310025365121_n_edited.jpg
100104624_10158514926774452_4343927762805850112_n_edited.jpg
55630463_10157231527634452_2390103361253801984_n_edited.jpg

סדרת הזבובאים

90566550_10158275990539452_7127467175098449920_n_edited.jpg
Chironomidae_edited.jpg
212524054_10159592954804452_7909560176945739363_n_edited.jpg
bottom of page