top of page

מגוון מינים: חרקים

החרקים הם המחלקה הגדולה ביותר במערכת פרוקי-הרגליים, ובין היצורים החיים בכלל. הם כוללים מעל מיליון מינים ידועים, ואלפי מינים ידועים בישראל. החרקים מתאפיינים בשש רגלי הליכה, זוג מחושים ושלוש חטיבות גוף (ראש, חזה ובטן). לרוב החרקים יש כנפיים. 

ניתן לחלק את החרקים לבעלי גלגול חסר (ההתפתחות ללא שלב גולם) ובעלי גלגול מלא (להם התפתחות עם שלב זחל, גולם ובוגר).

סדרת הפרפראים

331321407_1169760817007064_3281379067047361154_n_edited.jpg
314886781_10160495181569452_1532535635402269464_n_edited.jpg
249881015_10159806488939452_8767780319998647876_n_edited_edited.jpg
275266026_10160038734744452_7522038641995834812_n_edited.jpg
268410134_10159899554699452_8266943679974817009_n_edited.jpg
22770039_10155880026454452_4635985661812163930_o_edited.jpg
318235561_10160592869274452_6760791780849561431_n_edited.jpg
DSCN0463_edited.jpg
255041952_10159834722199452_7715657988401153581_n_edited.jpg
Phereoeca_edited.jpg
395239570_10161258371544452_5782830697072834471_n_edited.jpg
216593540_10159609682514452_2493062950788126136_n_edited.jpg
314897698_10160517026824452_214385873547397355_n_edited.jpg
214976106_10159599593849452_1545570118326651284_n_edited.jpg
174121445_10159398437434452_2017631269625627574_n_edited.jpg
134485367_10159112318744452_8469632995245581492_n_edited.jpg
Beit_yehoshua92019_edited.jpg
323344368_450877053776431_3776327813856630580_n_edited.jpg
112018arielsharon-_edited.jpg
106926509_10158645567719452_7083299427682896877_n_edited.jpg

סדרת הדבוראים

244386386_10159757395784452_7359962885904978926_n_edited.jpg
257251306_10159837934829452_3862057615369768352_n_edited.jpg
Dorylus_edited.jpg
344806805_1252733021999670_3121361034934854436_n_edited.jpg
72298507_10157750855359452_3281245286319521792_n_edited.jpg
215840596_10159604193584452_7103197124399837926_n_edited.jpg
257349861_10159838867964452_7259060922687570037_n_edited.jpg
181091860_10159433347009452_537909624818095220_n_edited.jpg
248354957_10159796764764452_5918238511059732285_n_edited.jpg
265448904_10159887585994452_4340556899884165751_n_edited.jpg
1216ramothashavim3SMALL_edited.jpg
287832066_10160227882794452_644895310025365121_n_edited.jpg
70644963_10157693449774452_5665826629595693056_n_edited_edited.jpg
100104624_10158514926774452_4343927762805850112_n_edited.jpg
55630463_10157231527634452_2390103361253801984_n_edited.jpg
130999634_10159067360974452_6895471552951746_n_edited.jpg
bottom of page