top of page

 מגוון מינים: צמחים בעלי-זרעים

בעלי-הזרעים הם צמחים להם צינורות הובלה ואיברים אמיתיים, בדומה לשרכים, אך בשונה מהשרכים, הרביה נעשית לא בעזרת נבגים, אלא בעזרת זרעים - המכילים בתוכם עובר של הצמח, בתוספת חומרי מזון עבורו. צמחי הזרעים מתחלקים לשתי קבוצות:

חשופי-הזרע (Gymnospermae), אצלם ההפריה נעשית על-ידי אצטרובלים, והזרע המתפתח אינו עטוף ברקמה מכל צדדיו (כלומר, הוא חשוף). מספר המינים לא גדול. בישראל קבוצה זו כוללת את המחטניים (Pinophyta) והשרביטנים (Ephedrales). זוהי קבוצה קדומה יחסית, ממנה כנראה יצאה הקבוצה השנייה. 

מכוסי-הזרע (Angiospermae), הידועים גם כ"צמחי-הפרחים", אצלם ההפריה נעשית בפרחים, והזרע מתפתח בתוך פרי, כשהוא מכוסה ברקמה מכל צדדיו. רוב הצמחים האמיתיים שייכים לקבוצה זו

מכוסי-הזרע מחולקים באופן מסורתי לשתי קבוצות לפי מספר הפסיגים - העלים הראשוניים הקיימים בזרע:

חד-פסיגיים (Monocots) הם הקבוצה הקטנה יותר. קבוצה זו כוללת את הדגניים וקרוביהם, חלק גדול מהגיאופיטים, חלק גדול מהצמחים דמויי-הדקל וכמה קבוצות אחרות. מעל 300 מינים ידועים במישור-החוף.

דו-פסיגיים (Dicots) הם הקבוצה הגדולה יותר (למעשה, כמה קבוצות מבחינה פילוגנטית) והם כוללים את רוב מיני הצמחים. מעל אלף מינים ידועים במישור-החוף. 

 חשופי-זרע

193261963_10159508008364452_7735927710054222262_n_edited.jpg
tisanim917_edited.jpg

חד-פסיגיים

מכוסי-זרע

255542659_10159836807299452_5379995073998171232_n_edited.jpg
12018rehovot2-_edited.jpg
DSCN0392 (1)_edited.jpg
32018rehovotacacia2-_edited.jpg
336367910_1307233909827173_2413178282615326960_n_edited.jpg
67573683_10157556994334452_8156841639038418944_n_edited.jpg
50929450_10157092016889452_2466602187698995200_n_edited.jpg
290542461_10160251781119452_1351989810388456884_n_edited.jpg

דו-פסיגיים

SESBAN_edited.jpg
217993196_10159609876559452_6440642082742053920_n_edited.jpg
82019ramatgan_edited.jpg
82019alexander2_edited.jpg
214590282_10159600965069452_1609937894276865988_n_edited.jpg
902382_10151525917479452_125443202_o_edited.jpg
52017ramatgan-_edited.jpg
13443024_10154270379539452_4900854160322036396_o_edited.jpg
20617238_10155658440639452_3530225245059523823_o_edited.jpg
10295926_10154009519614452_4434213239165602047_o_edited.jpg
980769_10151644472089452_1080592537_o_edited.jpg
1025791_10151676879944452_937387526_o_edited.jpg
137289295_10159139923724452_1854839271158823836_n_edited.jpg
32015yashreshacacia2-_edited.jpg
72019natanya_edited.jpg
214834687_10159603584759452_8097382660043037829_n_edited.jpg
215493135_10159604247709452_6090450118385781874_n_edited.jpg
216913202_10159608460794452_2554290585262467901_n_edited.jpg
216688688_10159615801749452_3410409550822097645_n_edited.jpg
quercus2_edited.jpg
1540261_10153814589984452_2775763097352679947_o_edited.jpg
78493622_10157915970799452_7383505079149527040_n_edited.jpg
118333414_10158790524329452_2441968796235621223_n_edited.jpg
222628490_10159628850259452_8330839647824606748_n_edited.jpg
45413309_10156894112589452_6936230161356423168_n (1)_edited.jpg
293430857_10160266298939452_3030368970959880554_n_edited.jpg
339749562_2793466990790499_8713144568945249427_n_edited.jpg
32015qatra-_edited.jpg
72016kfarsava-_edited.jpg
42019kozlovski-_edited.jpg
214205534_10159599620299452_703499948611263800_n_edited.jpg
OXALIS.jpg
143178999_10159191594264452_7375416425847130062_n_edited.jpg
100549456_10158511616329452_7880429977798180864_n_edited.jpg
22548594_10155862410964452_2493511126564138349_o_edited.jpg
104999708_10158604136349452_751241440742532826_n_edited.jpg
217938629_10159614474579452_587186649743973150_n_edited.jpg
45413309_10156894112589452_6936230161356423168_n (1)_edited.jpg
297297453_10160302545274452_4093107976821357525_n_edited.jpg
62014yarkon2-_edited.jpg
12018rehovot-_edited.jpg
715sorek2SMALL_edited.jpg
kfarmalal122016_edited.jpg
217070123_10159610344929452_7446740983079717158_n_edited.jpg
257621620_10159843482444452_8190477730958097002_n_edited.jpg
219830778_10159624503214452_7471476294844932256_n_edited.jpg
161856901_10159327864204452_3101937627898362639_n_edited.jpg
86389017_10158145251024452_613181034762076160_n_edited.jpg
229783690_10159643291944452_383694865749722904_n_edited.jpg
31265253_10156397610814452_3670408493438861312_n_edited.jpg
236431116_10159669592259452_6605611939530410486_n (1)_edited.jpg
1214rehovot_edited.jpg
245351694_10159774092489452_2091432104442683169_n_edited.jpg
bottom of page